IES Baltasar Porcel

Son Prim sn Andratx Illes Balears 07150

Estàs aquí:Inici Departaments Educació física Matèries pendents

Matèries pendents

PENDENTS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

L'alumnat amb l'educació física pendent d'altres cursos hauran de seguir un pla de recuperació que es determina en aquest apartat, i del qual és responsable el professor del curs en què actualment està matriculat l'alumne/a.

Per a superar l’assignatura de cursos anteriors l’alumne/a té dues possibilitats:

1.     Superar l’assignatura del curs actual. (s’aplicarà un 5 a l’assignatura pendent)

2.     Desenvolupar el pla de recuperació de l’assignatura pendent, que a continuació es descriu. (s’aplicarà la nota obtinguda en el pla de recuperació)

Pla de Recuperació.

  • Part conceptual: l’alumne/a haurà de desenvolupar les tasques teòriques del curs ____ Aquestes tasques seran facilitades pel professor del curs en què es troba matriculat actualment, mitjançant la pàgina web del centre. Les tasques s’hauran de lliurar segons el calendari que indiqui el professor i que serà reflectit a l’agenda de l’alumne/a. Durant el mes d’abril es podrà desenvolupar una prova de verificació.
  • Part procedimental: haurà de desenvolupar diferents proves procedimentals al llarg del curs ______. Les proves s’hauran de realitzar segons el calendari que indiqui el professor i que serà reflectit a l’agenda de l’alumne/a
  •  Part actitudinal: haurà de superar la part actitudinal del curs que cursa actualment.

PLÀ DE RECUPERACIÓ PENDENTS

Tasques de recuperació de pendents dels diferents cursos i assignatures. Clicau primer sobre el curs i després sobre l'assignatura. Actualitzat curs 2015-2016

Llegeix més:PLÀ DE RECUPERACIÓ PENDENTS

Estàs aquí:Inici Departaments Educació física Matèries pendents