IES Baltasar Porcel

Son Prim sn Andratx Illes Balears 07150

Estàs aquí:Inici Departaments Llengües clàssiques Tasques setembre

Tasca setembre

Dossier de textos llatins

TEXTOS_ESTIU.pdf

 

Dossier optatiu de textos llatins per a l'alumnat de segon de batxillerat.

Tasques del setembre

DEPARTAMENT DE CLÀSSIQUES

TREBALL SETEMBRE LLATÍ 4r D'ESO

TEMA I: Morfologia del nom:gènere,nombre i cas; el cas i les funcions sintàctiques, nombre de

declinacions; morfologia del verb: l'enunciat. La fundació de Roma

ACTIVITATS: Pag 8, nº5,6; pag 9 nº7,8; pag 14 nº2,3; pag 15 nº1

 

TEMA II: La primera declinació; el present d'indicatiu de la 1ª i 2ª conjugació i verb sum;

conjuncions coordinades copulatives. La monarquia

ACTIVITATS: Pag 19 nº1,2,3; pag 20 nº5,6; pag 21 nº8, 9, 10; pag 30 nº1, 2, 4, 5

 

TEMA III: La segona declinació; adjectius de tres terminacions; les preposicions; present

d'indicatiu de 3ª, 3ª mixta, 4ª conjugació. La República. Els prefixos d'origen llatí

ACTIVITATS: Pag 35 nº1,2,4; pag 37 nº7, 8, 9;  pag 46 nº2; pag 47 nº1

 

TEMA IV: La tercera declinació: classificació; temes en consonant oclusiva; imperfet d'indicatiu de

les quatre conjugacions. Els radicals llatins. Magistratures i institucions republicanes

ACTIVITATS: Pag 51 nº1, 2, 3; pag 52 nº4; pag 53 nº6, 7;  pag 62 nº1,2

 

TEMA V: La tercera declinació temes en líquida i nasal; futur imperfet d'indicatiu de les quatre

conjugacions; imperfet i futur imperfet de sum. Els radicals llatins. La fi de la República

ACTIVITATS: pag 67 nº1, 2, 3; pag 68 nº5,6; pag 69 nº8; pag 73 nº14,15; pag 78 nº 3, 4

 

TEMA VI: La tercera declinació temes en vocal i temes mixtos; conjuncions de coordinació;

pretèrit perfet d'indicatiu de les quatre conjugacions i sum. Sufixos d'origen llatí. L'alt imperi

ACTIVITATS: Pag 83 nº2, 4; pag 84 nº7; pag 85 nº9, 10; pag 89 nº14, 15, 16, 18; pag 94 nº1, 2

 

TEMA VII: Llatinismes. Les classes socials

ACTIVITATS: Pag 105 nº16

 

TEMA VIII: Conjuncions de coordinació; la quarta i cinquena declinació. Llatinismes. El baix

imperi

ACTIVITATS: Pag 117 nº8; pag 121 nº13, 14, 15; pag 126 nº2

 

TEMA XI: Els camps semàntics. Els tòpics literaris. La mitologia romana. Presentacions orals.

ACTIVITATS: pag 169 nº15, 16; pag 175 nº4