IES Baltasar Porcel

Son Prim sn Andratx Illes Balears 07150

Estàs aquí:Inici Departaments Música Matèries pendents

Matèries pendents

PLÀ DE RECUPERACIÓ PENDENTS

Tasques de recuperació de pendents dels diferents cursos i assignatures. Clicau primer sobre el curs i després sobre l'assignatura. Actualitzat curs 2015-2016

Llegeix més:PLÀ DE RECUPERACIÓ PENDENTS

Recuperació de la matèria de pendent de 3r Curs

 

Recuperació de la matèria de Música si es du pendent

La recuperació de la matèria es pot realitzar mitjançant el Programa de recuperació contínua de pendents (PRCP) i/o mitjançant l'assoliment dels objectius del cur, superior a la matèria que du pendent.

 

1r) Programa de recuperació contínua de pendents (PRCP)

 

El Programa de Recuperació contínua inclou:

 

a) Realització d'activitats de caire progressiu

 

b) La validació de la realització personal

 

Des de l'inici de curs els alumnes podran realitzar les tasques preserntades al Moodle per a cadascun dels trimestres en els terminis establerts per a la seva validació que es realitzarà  en la dates prèviament establertes al calendari del centre.

 

En cas que un alumne no lliuri les tasques i aquestes no puguin ser validades en les dates establertes, tindrà la qualificació negativa de la matèria pendent corresponent.

 

La validació de les activitats es podrà realitzar mitjançant preguntes orals i/o escrites que posin de manifest la realització personal de les activitats presentades i l'assoliment dels objectius establerts.

2n) Assoliment dels objectius del curs superior al que correspon la matèria pendent

Per a l'alumnat que està cursant la matèria de Música i la tingués pendent d'algun dels cursos anteriors, a més de poder acollir-es al PRCP, li quedarà recuperada si té una avaluació positiva en alguna de les avaluacions del curs i podrà interrompre el PRCP.

Per als alumnes que no obtinguin una avaluació positiva en alguna de les matèries pendents per aquests procediments, la podran recuperar amb els mateixos criteris establerts en l'apartat dels criteris de qualificació d'aquesta Programació Didàctica, corresponents a l'avaluació extraordinària del curs corresponent.

Per a la informació sobre les activitats de caire pràctic, posau-vos en contacte amb el Cap del Departament de Música. Podeu lliurar les activitats segons es van completant

Recuperació de la matèria pendent de 1r Curs

 

 

 

Conté el sistema de recuperació de de la matèria de 1r d'ESO de música

 

Llegeix més:Recuperació de la matèria pendent de 1r Curs

Estàs aquí:Inici Departaments Música Matèries pendents